Aktuality

19.2.2018

Podrobněji k předkupnímu právu u nemovitých věcí.

Vracíme se podrobněji k předkupnímu právu, které se nově od 1. 1. 2018 vztahuje na úplatné převody a dokonce i bezúplatné převody, pokud nejde o...
31.1.2018

Semináře ke GDPR!

Naše advokátní kancelář pořádá ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o. semináře k problematice GDPR. Obecné nařízení o ochraně...
18.12.2017

Návrat předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku

S účinností od 1.1.2018 bude předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na nemovité věci opět vráceno zpět do občanského zákoníku. Toto...
18.12.2017

Novela stavebního zákona

Od 1.1.2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, která s sebou přinese řadu zásadních změn. Novela přináší změny nejen v územním...
20.10.2017

Novela zákona o nemocenském pojištění

Od 1. února 2018 vstoupí v účinnost novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší nový institut otcovské poporodní péče, tedy tzv. „otcovské...
20.10.2017

Novelizace úpravy svěřenského fondu

Od 1.ledna 2018 nabude účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje právě úpravu svěřenského fondu, a to nejen v občanském zákoníku. Jednou z...
7.8.2017

Nový přestupkový zákon

Od 1.7.2017 je účinný nový zákon o přestupcích č. 250/2016 Sb. Ten do jisté míry sjednocuje úpravu správních deliktů a přináší instituty, které...
7.8.2017

Nová pravidla agenturního zaměstnávání a posílení ochrany zaměstnanců

Dne 29.7.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny zejména v agenturním zaměstnávání a dílčí změny v...
11.7.2017

Bezpečnější oddlužení od 1.7.2017

Novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 došlo k mimo jiné k těmto podstatným změnám v zájmu dlužníků, kteří zvažují oddlužení...
5.10.2016

Podstatné změny pro daň z nabytí nemovitých věcí již od 1. 11. 2016!

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých...
18.4.2016

Zjednodušení ukončení stavebního spoření u nezletilých

Dobrá zpráva pro všechny spořivé rodiče! Od 6. 4. 2016 je konečně účinná změna zákona o stavebním spoření. Po uplynutí vázací doby spoření už nemusí...
3.2.2016

Advokát naší kanceláře Mgr. Jan Semík byl oceněn v rámci celojustiční soutěže Právník roku 2015 na druhém místě v kategorii Talent roku.

Ocenění, které si převzal Mgr. Jan Semík na galavečeru soutěže konaném v Brně dne 29. 1. 2016, získal za svoji práci s názvem Advokátní mlčenlivost a...

Stránky