Náhrada škody

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní poradenství v oblasti vymáhání náhrady škody, a to v celém jeho procesu. Společně s klientem posoudíme vzniklou situaci z hlediska oprávněnosti nároku na náhradu škody a její pravděpodobné výše tak, aby byly plně uspokojeny všechny nároky klienta. Výsledkem naší práce je dosažení co nejvyššího uspokojení oprávněných nároků našich klientů, často ve výši přesahující plnění ze strany pojišťoven. K dosažení tohoto cíle je naše kancelář připravena využít všech zákonných možností. Odborné poradenství poskytujme zejména v oblastech náhrady škody na zdraví, na majetku a v souvislosti s ochranou osobnosti. Prosazení nároku na náhradu škody vyžaduje vysoce kvalifikovanou a odbornou pomoc.