Aktuality

15.2.2023

Zaměstnanci se mohou těšit na připravovanou novelu zákoníku práce.

V průběhu letošního roku, pravděpodobně již v jeho prvním čtvrtletí, by měla vejít v účinnost dlouho očekávaná a diskutovaná novela...
20.12.2022

Smráká se nad evidencí skutečných vlastníků ?

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil dne 22.11.2022 své rozhodnutí, které zaujímá velmi striktní postoj k některým ustanovením směrnice proti...
14.10.2022

Další přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ČR týkající se střídavé péče o dítě

Ústavní soud ČR přichází se zásadním nálezem sp. zn. I.ÚS 847/22, týkajícím se úpravy péče o nezletilé ,  zejména střídavé péče o dítě...
6.10.2022

Nová doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou doporučující tabulku s orientační výší výživného. Vliv na jeho výši bude mít nejen věk vyživovaného...
19.8.2022

Z Bruselu přicházejí zásadní změny v oblasti rodičovských věcí s mezinárodním prvkem

Se zásadní změnou v oblasti práva Evropské unie přichází nařízení Rady Evropské unie s názvem Brusel II ter. Toto nařízení ze dne 25.6.2019...
27.7.2022

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

Dne 28.6.2022 došlo na 24. poradě vedení MŠMT ke schválení kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká...
21.7.2022

Nové změny týkající se evidence skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupil v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, nicméně z důvodu nesouladu této právní úpravy...
7.7.2022

Úřední ověření elektronického podpisu

Dne 1.7.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Tato novela s sebou přináší novinku v ...
9.6.2022

Whistleblowing – pokus o transpozici číslo 2

Jak jsme i my dříve avizovali[1], dne 26.11.2019 přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení...
14.4.2022

Dočasná ochrana a vzdělávání cizinců

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem, který se odehrává na Ukrajině byly v posledních dnech zrychleně projednávány zákony pomáhající...
22.3.2022

Příprava nové vyhlášky MŠMT ohledně zápisu do soukromých základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na nové vyhlášce, která by měla ovlivnit podmínky pro zápisy do soukromých základních škol....
14.2.2022

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

Dne 4.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro...

Stránky