Veřejné zakázky

Dynamicky se měnící oblast veřejných zakázek vyžaduje neustálou pozornost nad její právní úpravou. Naše kancelář nabízí komplexní právní služby v podlimitním i nadlimitním režimu jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele, účastníky zadávacích řízení.

Právní poradenství zadavatelům poskytujeme již při výběru vhodného zadávacího řízení a zpracování zadávací dokumentace. Dále pak v průběhu zadávacího řízení včetně zpracování odpovídajících dokumentů (protokoly, zprávy, koncepty rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o námitkách).

Dodavatelům poskytujeme právní poradenství zejména při zpracování nabídky do zadávacího řízení včetně zpracování příslušné dokumentace, výběru dokladů k prokázání základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace.

V průběhu zadávacího řízení pak poskytujeme poradenství při vysvětlení nabídky, zpracování námitek, či při zpracování návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatelům i dodavatelům pak poskytujeme služby právního zastoupení v rámci zadávacího řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a samozřejmě v soudním řízení správním.