Pro bono

Uvědomujeme si společenskou odpovědnost spojenou s výkonem našeho povolání, a proto se podílíme svou odbornou činností na podpoře neziskových a dobročinných organizací. Jsme rovněž připraveni poskytnout příležitostnou pomoc osobám v tíživé životní situaci, a proto jim nabízíme základní bezplatné právní poradenství, aby se mohli v dané situaci lépe zorientovat. Žadatel se musí předem objednat na konkrétní termín, ve kterém mu je následně poskytnuta krátká informativní porada v délce 15 minut. Pokud má žadatel zájem o delší poradu, je mu účtována sazba ve snížené výši 500,- Kč za každou další zahájenou půlhodinu v maximální délce dvou hodin. V případě požadavku na zpracování písemného stanoviska se základním právním rozborem a doporučením dalšího postupu při řešení konzultované věci je předem účtován poplatek ve výši 500,- Kč.