Vymáhání pohledávek

Nabízíme kvalifikovaný, plně odborný a rychlý právní servis při vymáhání vašich pohledávek vůči dlužníkům. Naše služby jsou bez zbytečných mezikroků a dalších účtovaných nákladů. Obdržíte od nás objektivní sdělení pravděpodobnosti úspěchu ve věci a vymahatelnosti pohledávky.  Konkrétně  se s vámi domluvíme na způsobu vymáhání a nákladech, které s ním budou spojeny. Součástí plného servisu je i tzv. poradenství v oblasti řízení pohledávek klienta. Jsme připraveni vám poskytnout i konzultace týkající se možného úplatného převodu pohledávky a dalších postupů dle vašich představ či požadavků. Zjistíme, zda dlužník již má dluhy registrované v institucionalizovaných rejstřících. Jsme velmi úspěšní při vymáhání pohledávek bez soudního procesu i v rámci soudního řízení.