Bezpečnost informací

Význam bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů roste v současné době raketovým tempem. Je v zájmu každého subjektu mít data svá a svých klientů pod kontrolou. Poskytneme vám pomoc s počáteční analýzou, implementací technických a organizačních opatření i s pravidelnými kontrolami či audity.

Abyste byli ve vaší společnosti schopni vyhodnocovat rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídící mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, musíte tuto oblast systematicky a soustavně řídit. Nástrojem je nastavení vnitřních norem bezpečnosti informací i za účelem předcházení vzniku škod, jako základní prevenční povinnosti. Zavádění potřebných opatření v návaznosti na regulatorní povinnosti není bez odborníků na tuto oblast snadný úkol.