Advokátní úschova

Advokátní úschova je efektivní a bezpečný způsob ochrany finančních prostředků zejména při transakcích, v nichž je finanční plnění vázáno na následné splnění přesně stanovených podmínek smluvními stranami. Kromě finančních prostředků zajišťujeme rovněž úschovu listin, která je po dobu trvání úschovy realizována v bezpečnostní schránce některého z bankovních ústavů. 

Důvody, pro které je vhodné zvolit advokátní úschovu jsou zejména:

  • ochrana finančních prostředků či listin nebo jiných věcí
  • jistota pro splnění finančního nebo smluvního závazku jinou osobou
  • důvěryhodnost a při uložení financí a listin      
  • transparentnost pro obchodní smluvní vztahy
  • velká flexibilita ve srovnání s jinými druhy úschov