Náš tým

Představujeme vám klíčové právníky naší advokátní kanceláře:

Mgr. Jan Semík

Mgr. Jan Semík

Vedoucí partner

Jan absolvoval v roce 2008 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracoval na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na všeobecnou právní a advokátní praxi.

Na konci roku 2011 úspěšně složil advokátní zkoušky a stal se advokátem advokátní kanceláře Mesthene & Partner. Již desátým rokem působí v advokacii, a to již od doby studia na Právnické fakultě, kdy jako student absolvoval praxi v advokátní kanceláři na pozici právního asistenta. Jan se již na pozici advokátního koncipienta úspěšně etabloval zejména v oblasti agendy vymáhání pohledávek.

Svoji praxi provozuje především v oblasti obchodního a občanského práva, procesním zastupování u soudů. Jan se zejména věnuje obchodnímu závazkovému právu, korporátnímu právu a insolvenčnímu řízení. Svoji praxi též zaměřuje na rozvíjející se oblast energetiky, softwarového práva a ochrany osobních údajů, neméně se však věnuje též problematice práva nemovitostí, bytů a společenství vlastníků jednotek. Jan v rámci své advokátní činnosti též publikuje odborné právní články. V roce 2015 byl Jan oceněn v rámci celojustiční soutěže Právník roku 2015 v kategorii Talent roku na druhém místě.

JUDr. Hana Mesthene

Advokát

Hana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1990 a následně působila až do roku 2000 v konzultační firmě Lederer & Zempliner Consulting, konsorcium se sídlem v Praze. V roce 2003 zahájila své působení v advokacii.

Vlastní advokátní kancelář se zaměřením na právo obchodních společností a poskytování kompletního právního servisu pro fúze a akvizice založila v roce 2004. V těchto oblastech získala své odborné zkušenosti v předchozí bohaté právní praxi a postupně rozšířila rozsah svého zaměření též na právní agendu v oblasti nemovitostí a developerských projektů, občanskoprávní agendu, trestní právo a též právo rodinné i s mezinárodním prvkem.

V současnosti se Hana věnuje právu obchodnímu a korporátnímu a je specialistou na zprostředkování smírného řešení sporů. Hana je jedním z prvních mediátorů certifikovaných Českou a Bruselskou advokátní komorou, věnuje se aktivně mediační činnosti a podílí se na propagaci tohoto nového institutu v českém právním řádu. Hana v rámci své advokátní činnosti též publikuje odborné právní články.

JUDr. Antonín Hedrlín Ph.D.

JUDr. Antonín Hedrlín Ph.D.

Spolupracující advokát

Antonín absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1992. V roce 2003 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci zaměřenou na vlastnictví nemovitostí.

Antonín sbíral právní zkušenosti v Českých Budějovicích a v Praze, pracoval jako právník v Českých aeroliniích i jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Františka Gebauera. V roce 1998 nastoupil do pozice právníka HBO Česká republika, kde měl odpovědnost za veškerou právní agendu společnosti. Od roku 2000 Antonín zastával funkci General Counsel HBO ve střední Evropě, kde odpovídal za veškerou právní a regulační agendu HBO ve střední Evropě. Od roku 2003 působí jako advokát specializující se na mediální právo, právo duševního vlastnictví, zejména právo autorské.

Antonín má mnohaleté zkušenosti v oblasti televizního vysílání, výroby audiovizuálních děl, zejména filmů a dokumentárních filmů. Antonín dále poskytuje svým klientům komplexní servis v oblasti korporátního práva, obchodního či pracovního práva. Mezi jeho klienty patří světoví lídři v oblasti médií i menší korporátní klienti. Antonín je zasloužilým členem České asociace elektronických komunikací a je členem a čestným předsedou její dozorčí rady. Antonín se pravidelně účastní konferencí věnovaným elektronickým komunikacím a médiím jako řečník, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Účastní se také pracovních skupin při Ministerstvu kultury ČR pracujících na přípravě a změnách zákonů v oblasti televizního vysílání nebo autorského práva a má zkušenosti v oblasti zákonodárného procesu. 

JUDr. Marie Semíková

JUDr. Marie Semíková

Advokát

Marie absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1974. Následně působila jako podnikový právník u Krajského investorského útvaru v Praze. Od roku 1992 pracovala jako vedoucí oddělení stavebního řádu na Okresním úřadě Praha-západ.

Samostatnou činnost jako komerční právník zahájila v roce 1995, od roku 1996 vykonává advokacii se zaměřením na občanské právo, právo nemovitostí a stavební právo. Následně rozšířila svou praxi o poskytování právního poradenství v oblasti veřejného vysokého školství se zaměřením zejména na oblast veřejných zakázek, přípravu interních právních dokumentů a dodavatelsko odběratelskou smluvní agendu.

Marie má mnohaleté unikátní zkušenosti v oblasti veřejného školství a poskytuje komplexní právní poradenství předním vysokým školám v České republice zejména v oblasti zadávacího řízení včetně zpracování odpovídajících dokumentů. Dále využívá své neocenitelné znalosti pro tyto instituce i v oblasti tvorby vnitřní legislativy, vzorových návrhů správních rozhodnutí, včetně zastupování u soudů či dohledových orgánů veřejné správy. 

Mgr. Nika Opitzová

Spolupracující advokát

Nika absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2018. V advokátní kanceláři zahájila svoji praxi na pozici právního asistenta ještě v době svého studia. V letech 2019 až 2022 pracovala v advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. Po úspěšném složení advokátní zkoušky na konci roku 2022 nadále spolupracuje s advokátní kanceláří jako advokát.

Již v době studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala praxi v advokátních kancelářích na pozici právní asistentky. Během studia se vedle praxe v advokátní kanceláři rovněž zúčastnila stáže u Veřejného ochránce práv a na Ústavním soudu České republiky.

Nika se v rámci své praxi věnuje zejména problematice společenství vlastníků jednotek, nájmu bytových a nebytových prostor, pracovnímu právu, problematice ochrany osobních údajů, převodů nemovitých věcí. Rovněž se specializuje na oblast školského práva, včetně problematiky zakládání soukromých škol, přípravy dokumentace pro činnost školy a postupu školy při rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy. V neposlední řadě se věnuje běžné agendě vymáhání pohledávek a dále trestnímu právu včetně zastupování v trestním řízení.