Občanské právo

Naše kancelář nabízí na základě svých dlouhodobých zkušeností širokou paletu služeb v oblasti občanského práva. Přípravu, připomínkování a právní rozbor smluvních dokumentů včetně smluv kupních, darovacích, nájemních, o dílo, zástavních, příkazních, o zápůjčce či úvěru, apod. Samozřejmostí je pro nás zastupování a pomoc při veškerých procesních úkonech v rámci občanského soudního řízení. Klienta zastupujeme před soudy jakéhokoliv stupně, při smírném řízení s protistranou, či při eventuálním zpracování dohody o mimosoudním narovnání. Ve vykonávacím řízení se soustředíme především na volbu nejvhodnějšího způsobu výkonu rozhodnutí. Zastupujeme klienta v exekučním řízení, přičemž spolupracujeme s exekutorským úřadem tak, aby byla pohledávka našeho klienta v plné míře a co nejrychleji uspokojena. Věnujeme se také problematice ochrany osobnosti klienta, jeho soukromí, porušení jeho osobnostních práv a ochrany osobních údajů.