Insolvenční právo

V rámci insolvenčního řízení činíme za klienta veškeré nutné a vhodné kroky, ať už je v postavení insolvenčního dlužníka nebo insolvenčního věřitele. Díky naší orientaci v insolvenčním řízení a jeho komplikovaném procesu získáváte mnohem vyšší šanci na ochranu svých zájmů. Ať už se jedná o vyhodnocení situace klienta jako vhodné pro vstup do insolvence, přípravy insolvenčního návrhu, jednání s ostatními účastníky řízení ve prospěch našeho klienta, nebo podání přihlášek pohledávek. Máme bohaté zkušenosti se  zastupováním klientů v rámci věřitelského výboru a s volbou nejvhodnějších způsobů  zpeněžení majetku dlužníka s cílem co nejvyššího uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Sledujeme aktuální situaci v insolvenčním rejstříku a následně nabízíme nejvhodnější možnosti postupů v rámci insolvenčního řízení. Také nabízíme námi prověřenou spolupráci s renomovanými insolvenčními správci.