Školské právo

Vzdělávací systém podléhá neustálým změnám a příslušná právní úprava se stala poměrně roztříštěnou a nepřehlednou. Naše kancelář poskytuje dlouhodobě služby v oblasti školského práva pro všechny úrovně vzdělávání – od předškolního, přes základní, až po vysokoškolské. V této specifické oblasti poskytujeme vysoce profesionální právní služby vycházející nejen ze znalostí právních předpisů, ale především ze zkušeností s jejich praktickým použitím.

Klientům poskytujeme právní pomoc při zřizování škol, v rámci jejich každodenního provozu, při zpracování návrhů vnitřních předpisů, vzorových návrhů správních rozhodnutí, a samozřejmě ve vztahu k orgánům dohledu, a to včetně zastupování u soudů. Současně poskytujeme právní pomoc i uchazečům o studium/studentům v rámci řízení o přijetí ke studiu, v rámci disciplinárního řízení, či v řízeních o právech a povinnostech studentů (odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia, neposkytnutí stipendia, vyloučení ze studia atd.), včetně případných soudních řízení.