Obchodní právo

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje odborné poradenství podnikatelským subjektům ve všech oblastech jejich činnosti. Pro potřeby našich klientů realizujeme kompletní založení společností, následné změny ve společnostech či případné ukončení jejich podnikatelské činnosti až po řízenou likvidaci společností, a to včetně zastupování před rejstříkovými soudy při zápisech, změnách a výmazech zákonem stanovených údajů. Nabízíme právní poradenství při běžném fungování a růstu společností, i při komplikovaných či nenadálých situacích. Organizujeme valné hromady, zasedání statutárních či kontrolních orgánů společností, poskytujeme poradenství při prodejích společností či jejich přeměnách.  Právní poradenství poskytujeme i v oblasti kompletní smluvní agendy.