Trestní právo

Poskytujeme kompletní poradenství a potřebnou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Využíváme efektivně a včasně všech účinných prostředků obhajoby, kdy čerpáme rovněž ze svých bohatých zkušeností obhájců ustanovených ex offo. Dlouhodobě se zabýváme obhajobou ve složitých trestních věcech a taktéž uplatněním nároků a zastoupením poškozených v trestním řízení, včetně případného navazujícího uplatnění nároku na náhradu škody v občanském soudním řízení. Jednáme v zájmu našich klientů i v záležitostech spojených s výkonem trestu, včetně zahlazení odsouzení. Klienty rovněž preventivně upozorňujeme na možné dopady aktuální legislativy i plánovaných změn na jejich činnost. Postupujeme aktivně i v případech uplatnění náhrady škody vůči státu vzniklé neoprávněným trestním stíháním.