Pracovní právo

Nabízíme kvalifikovanou a flexibilní právní pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům v rovině každodenní problematiky optimálního nastavení fungování vzájemných vztahů spojených se vznikem, obsahem a rozvazováním pracovněprávních poměrů. Jsme připraveni rovněž zajistit přípravu a kontrolu dodržování interních předpisů dle individuálních potřeb zaměstnavatele. Sledujeme aktuální změny v oblasti pracovněprávní legislativy a jsme připraveni zhodnotit soulad stávajících vnitřních předpisů s platným právem a zajistit jejich aktualizaci. Máme zkušenosti se zastupováním klientů před soudy v pracovněprávních sporech, ale vždy se snažíme nejprve nalézt smírné řešení nastalých konfliktů mimosoudní cestou. Poskytujeme též poradenství v problematice odpovědnosti za způsobenou škodu a jsme schopni navrhnout optimální způsob, jak jejímu vzniku předcházet, či hrozící škodu minimalizovat.