Pobyt cizinců

Právo pobytu cizinců je oborem, v němž je třeba věnovat zvýšenou pozornost řadě detailů, jejichž opomenutí mohou cizincům a jejich zaměstnavatelům zkomplikovat možnost získání oprávnění k legálnímu pobytu a zaměstnání na území České republiky. Dle zkušeností naší advokátní kanceláře se v těchto typech řízení objevuje mnoho problémů, způsobených zpravidla kombinací nepřehledného legislativního rámce této problematiky, neefektivního postupu úřadů a způsobu komunikace úředníků státní správy s klienty, občany třetích zemí. Díky tomu žadatelé často ani netuší, že nastal v jejich řízení problém. Klienty zastupujeme při jednání s cizineckou policií, doprovázíme je na úřady a asistujeme jim při podávání pobytových žádostí i v navazujících řízeních. Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce, pro komunikaci v jiném jazyce zajistíme spolehlivého a kvalitního tlumočníka.