Správní právo

Zajišťujeme komplexní služby při jednáních s jednotlivými úřady a nabízíme i zastoupení při konkrétních procesních úkonech a řízeních. Zejména ve stavebním řízení a v řízení přestupkovém, kdy je naše kancelář připravena využít veškeré prostředky dané správními předpisy, aby klient ve věci uspěl.  Za stejnými cíli postupujeme i v dalších možných případech, včetně plnění povinností v rámci ochrany osobních údajů. Úřední agenda je velmi rozsáhlá a rozmanitá a rozhodnutí jednotlivých úřadů jsou často neurčitá či nesrozumitelná. Proto jsme vždy připraveni nabídnout klientům profesionální pomoc, a to ve formě rychlého poradenství, nebo převzetím celé věci.