Mediace

Mediace pomáhá účinným způsobem řešit konflikty. Komunikace mezi znesvářenými stranami pak probíhá za účasti mediátora, který napomáhá dosáhnout smírného řešení sporu, které je přijatelné pro všechny. Mediátor je neutrální osobou a spor nerozhoduje, ani nenařizuje jeho výsledné řešení.

Díky mediaci je možné spor vyřešit rychleji (ve srovnání s vleklým soudním řešením), levněji (oproti nákladům na soudní řízení) a zároveň je možné zachovat nebo znovu obnovit dobré vztahy obou stran sporu.

V naší advokátní kanceláři se mediační činnosti aktivně věnuje JUDr. Hana Mesthene, která je jedním z prvních mediátorů certifikovaných Českou a Bruselskou advokátní komorou.

Více informací