Rodinné právo

Za dobu našeho fungování jsme nabyli rozsáhlé zkušenosti v oboru rodinného práva, a to především v oblasti úpravy poměrů nezletilých dětí. Jde například o stanovení a vymáhání výživného, žalob ve věci rozvodu manželství, sepisování dohod či vedení soudních sporů o vypořádání společného jmění manželů, osvojení nezletilých, zastupování před soudy, notáři a jinými orgány dle aktuálních potřeb konkrétního klienta. Vzhledem k tomu, že napjaté rodinné vztahy mají často výrazný negativní dopad na soukromý život našich klientů a jejich dětí, přistupujeme k řešení těchto životních situací s maximální péčí a mimořádnou citlivostí.