Potravinové právo

Potravinové právo doznalo v posledních letech významných změn zejména díky tomu, že se na tuto problematiku zaměřila Evropská unie. Komplikovaná úprava klade nyní vysoké požadavky na provozovatele potravinářských podniků. Podle našich zkušeností se zejména malé a střední podniky nejsou mnohdy schopné ve velkém množství různých předpisů samy bezpečně orientovat a dostát tak všem zákonným požadavkům. Řada z nich se o svých povinnostech může dozvědět až po kontrole dozorovými orgány díky odhaleným nedostatkům. Naše advokátní kancelář se zaměřuje na včasnou prevenci, aby byla rizika porušení všech povinností v souvislosti s potravinovými výrobky minimalizována.