Energetika

Liberalizace energetického trhu je příčinou vzniku a rozvoje samostatného odvětví energetické regulace, které pokrývá regulaci od přírodních zdrojů, přes výrobce energie až po spotřebitele. Poskytujeme právní poradenství energetickým společnostem - výrobcům elektřiny či tepla - v souvislosti se zakládáním lokálních distribučních soustav, realizací a umístěním energetických vedení. A to včetně podpory při vytváření smluvní dokumentace s distributory, koncovými zákazníky a developery. Zastupujeme také klienty ve sporech, soudních či správních řízeních týkajících se distribuce a dodávek energie.