News

26.2.2024

eprávník online je tu pro vás!

Naše advokátní kancelář spouští on-line platformu pro poskytování právních služeb. Na přehledném právním portálu si jednoduše vyberte službu, kterou...
21.2.2024

Zákon o ochraně oznamovatelů: Vnitřní oznamovací systém nejen jako povinnost pro zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci!

Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů představuje důležitý milník v posilování etických standardů a transparentnosti v právním prostředí. Tento krok...
8.2.2024

Novinky v zákoně o zbraních a střelivu

Novela zákona o zbraních a střelivu se dotkla  především digitalizace agendy zbraní a restrukturalizace jednotlivých skupin a kategorií zbraní....
2.1.2024

S novým rokem přicházejí změny týkající se daně z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je novelizován v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku zákonem č. 349/2023 Sb., který z...
8.9.2023

Pomoc podnikatelům nově poskytne zákon o preventivní restrukturalizaci

Dne 4. září 2023 podepsal prezident republiky Petr Pavel zákon o preventivní restrukturalizaci, který zakládá právní rámec pro případy, kdy se...
19.7.2023

Změny v pracovním právu

Dne 1. července 2023 nabyla účinnost novela č. 167/2023 Sb., kterou se měnil zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících...
24.4.2023

Smlouva o poskytování digitálního obsahu zavedena do právní úpravy občanského zákoníku

Český právní řád nově upravuje zvláštní typ smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Tento smluví typ se v poslední době stává stále častějším...
29.3.2023

Spádová turistika u školáků

JUDr. Hana Mesthene byla nedávno dotázána deníkem e15 na její odborný názor ohledně problematiky tzv. „spádové turistiky“ a s tím související...
15.2.2023

Zaměstnanci se mohou těšit na připravovanou novelu zákoníku práce.

V průběhu letošního roku, pravděpodobně již v jeho prvním čtvrtletí, by měla vejít v účinnost dlouho očekávaná a diskutovaná novela...
20.12.2022

Smráká se nad evidencí skutečných vlastníků ?

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil dne 22.11.2022 své rozhodnutí, které zaujímá velmi striktní postoj k některým ustanovením směrnice proti...
14.10.2022

Další přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ČR týkající se střídavé péče o dítě

Ústavní soud ČR přichází se zásadním nálezem sp. zn. I.ÚS 847/22, týkajícím se úpravy péče o nezletilé ,  zejména střídavé péče o dítě...
6.10.2022

Nová doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou doporučující tabulku s orientační výší výživného. Vliv na jeho výši bude mít nejen věk vyživovaného...

Pages