News

27.7.2022

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

Dne 28.6.2022 došlo na 24. poradě vedení MŠMT ke schválení kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká...
21.7.2022

Nové změny týkající se evidence skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupil v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, nicméně z důvodu nesouladu této právní úpravy...
7.7.2022

Úřední ověření elektronického podpisu

Dne 1.7.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Tato novela s sebou přináší novinku v ...
9.6.2022

Whistleblowing – pokus o transpozici číslo 2

Jak jsme i my dříve avizovali[1], dne 26.11.2019 přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení...
14.4.2022

Dočasná ochrana a vzdělávání cizinců

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem, který se odehrává na Ukrajině byly v posledních dnech zrychleně projednávány zákony pomáhající...
22.3.2022

Příprava nové vyhlášky MŠMT ohledně zápisu do soukromých základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na nové vyhlášce, která by měla ovlivnit podmínky pro zápisy do soukromých základních škol....
14.2.2022

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

Dne 4.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro...
14.2.2022

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

Dne 4.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro...
20.1.2022

Zabránění v jízdě v případě neuhrazené pokuty za dopravní přestupek

Od začátku letošního roku došlo k rozšíření oprávnění pro policisty, celní správu a v některých případech dokonce i pro strážníky obecní policie...
7.12.2021

Ochrana whistleblowingu míří do právního řádu ČR

Pojem whistleblowing lze definovat jako situaci, kdy současný nebo bývalý zaměstnanec organizace narazí v rámci této organizace na nelegitimní,...
23.11.2021

Jednostranné zvyšování cen energií ze strany dodavatele

Oproti roku 2020, kdy dokonce docházelo k tomu, že nabídka energií mnohdy převyšovala poptávku a některé elektrárny tak hlásily přebytek a...
10.11.2021

Některá doporučení ohledně přístupu zaměstnavatele k testování zaměstnanců na COVID-19

Obecně je zaměstnavatelům umožněno testování zaměstnanců na nakažlivé nemocí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ustanovení § 102...

Pages