Aktuality

19.9.2018

Změny minimálních mezd u vyslaných pracovníků v rámci EU

Europoslanci a Rada EU nově schválili revizi směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která dle českých zástupců zavádí...
24.8.2018

Povinnost poskytnout pomoc v nesnázích při poskytování cestovních služeb

Dne 1.7.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu...
19.7.2018

Upřesnění pojmu provoz vozidla

Dne 24.5.2018 publikovala Evropská komise návrh nového znění směrnice č. 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových...
19.7.2018

Obrácení důkazního břemene ve specifických případech

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 9.5.2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17, vyjádřil k obrácení důkazního břemene ve specifických případech, konkrétně v...
19.4.2018

Novinky v zákoníku práce od 1.6.2018

Od 1.6.2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti se zavedením této dávky dojde i ke změně zákoníku...
5.4.2018

Návrhy změn v osobním bankrotu

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh novely insolvenčního zákona, který by měl zrušit dosavadní hranici pro vstup do oddlužení. V současné...
5.3.2018

Další semináře ke GDPR ! !

S ohledem na vysoký zájem o naše semináře k problematice GDPR, přidáváme další termíny ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o....
27.2.2018

ePrivacy – posílení ochrany v rámci elektronických komunikací

V rámci ochrany osobních údajů v právu EU, které započalo přijetím nařízení GDPR, je projednáván návrh nového nařízení, které má GDPR doplnit a...
19.2.2018

Podrobněji k předkupnímu právu u nemovitých věcí.

Vracíme se podrobněji k předkupnímu právu, které se nově od 1. 1. 2018 vztahuje na úplatné převody a dokonce i bezúplatné převody, pokud nejde o...
31.1.2018

Semináře ke GDPR!

Naše advokátní kancelář pořádá ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o. semináře k problematice GDPR. Obecné nařízení o ochraně...
18.12.2017

Návrat předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku

S účinností od 1.1.2018 bude předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na nemovité věci opět vráceno zpět do občanského zákoníku. Toto...
18.12.2017

Novela stavebního zákona

Od 1.1.2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, která s sebou přinese řadu zásadních změn. Novela přináší změny nejen v územním...

Stránky