Chráněný účet jako nová ochrana proti dluhovým pastím

9.7.2021

Chráněný účet jako nová ochrana proti dluhovým pastím

Od 1. července 2021 je účinná novela občanského soudního řádu, která zavádí možnost zřídit tzv. chráněný účet, který bude sloužit povinným z exekuce jako ochrana jejich životního minima.Dosud byla zcela běžná situace, kdy zaměstnavatel strhával příslušnou část ze mzdy povinnému a zbytek – nezabavitelné částky, posílal na jeho účet. Tento účet povinného byl ovšem z titulu jiné exekuce exekutorem obstaven také a povinný se tak fakticky ke svým prostředkům neměl možnost dostat, ledaže využil jednorázovou možnost vybrat si ze svého účtu až čtyřnásobek životního minima.

Od 1. července se toto nezabavitelné minimum zvyšuje na trojnásobek životního minima, kterým povinný bude moci disponovat v rámci svého chráněného účtu. Ten si povinný bude moci zřídit u své banky zcela zdarma a za jeho vedení banky nebudou moci účtovat zvláštní poplatky; podmínky k jeho vedení budou shodné jako k vedení jeho obstaveného účtu. Na tento účet si povinný bude moci nechat zasílat nezabavitelnou částku ze mzdy, výživné, sociální dávky, případně mateřský nebo rodičovský příspěvek a ošetřovné.

Závěrem nutno říct, že tato legislativní novela je velice vítanou novinkou v boji proti dluhovým pastím, zřízení účtu je však poměrně komplikované. Často povinní kvůli obstavení svého bankovního účtu nemohli jakkoliv disponovat se svými prostředky, a tím nastala situace, kdy povinný nebyl schopen platit za elektřinu, plyn a nájem, čímž se dostával do dále dluhové spirály.

Cílem úpravy je tedy podpora a preventivní ochrana dlužníků řádně splácejících, stejně jako snížení počtu lidí v dluhových pastí a nelegálně pracujících.