Zabránění v jízdě v případě neuhrazené pokuty za dopravní přestupek

20.1.2022

Zabránění v jízdě v případě neuhrazené pokuty za dopravní přestupek

Od začátku letošního roku došlo k rozšíření oprávnění pro policisty, celní správu a v některých případech dokonce i pro strážníky obecní policie za účelem zlepšení vymahatelnosti pravomocně uložených pokut. Neúspěšné vymožení je problémem, jenž se týká na 60% uložených pokut za dopravní přestupky.

Nově bude policista při kontrole motorového vozidla oprávněn po řidiči vozidla požadovat uhrazení jeho nedoplatku na pokutě, dokonce nedoplatku provozovatele tohoto vozidla. V případě, že řidič vozidla neuhradí nedoplatek v místě kontroly, je policista oprávněn přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a následně v tomto místě zadržet tabulky SPZ nebo zabránit v další jízdě tohoto vozidla prostřednictvím užití technického prostředku – tzv. „botičky“.

V případě, že řidič takto odstaveného vozidla, nebyl zároveň jeho provozovatelem, je povinností policie vyrozumět provozovatele vozidla o situaci. Jestliže pak provozovatel není osobou, která má nedoplatek na pokutě, zákon mu umožňuje vyzvednout zadržené tabulky RZ nebo se domáhat odstranění technického prostředku, který zabraňuje v odjezdu vozidla.

K vyzvednutí zadržených tabulek RZ nebo k možnosti domáhat se odstranění technického prostředku, je oprávněn i řidič, který není provozovatelem takto odstaveného vozidla, a to v případě, že ani on a ani provozovatel tohoto vozidla nemají nedoplatek na pokutě. Jedná se o situaci, kdy např. řidič vozidla odmítl uhradit svůj nedoplatek či nedoplatek provozovatele na místě kontroly, nicméně došlo k jeho pozdější úhradě.

Není sice zákonnou povinností řidiče hradit nedoplatek za provozovatele kontrolovaného motorového vozidla. Jediná povinnost, která pro řidiče ze zákona vyplývá je uposlechnout příkazu policisty k jízdě na nejbližší vhodné místo.

V případě, že řidič plní za provozovatele, může se pak na základě potvrzení o úhradě domáhat vydání bezdůvodného obohacení od provozovatele vozidla za předpokladu, že provozovatel neprojevil svůj nesouhlas s tímto plněním. V situaci, kdy provozovatel vozidla předem projevil svůj nesouhlas s plněním, se řidič musí řídit zásadou „právo svědčí bdělým“ a za provozovatele pokutu nehradit.

Účelem tohoto oprávnění policistů a celní správy je především zlepšení vymáhání výběru pokut od cizinců, kteří spáchali přestupky na území ČR.