Novela zákoníku práce zavádějící pravidla pro homeoffice se zpožděním

6.4.2021

Novela zákoníku práce zavádějící pravidla pro homeoffice se zpožděním

Koronavirová pandemie si vyžádala nezbytné změny ve způsobu vykonávané práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Poslaneckou sněmovnou momentálně koluje návrh novely zákoníku práce upravující homeoffice. Do dnešního dne totiž zákon úpravu řešil nedostatečně.

Návrh novely počítá s tím, že na homeoffice se bude možné vzájemně domluvit. Po ukončení této dohody je zaměstnanci ponechána lhůta v délce 14 dnů pro uzpůsobení osobního života zaměstnance na pravidelný režim docházení do místa pracoviště. Zaměstnavatel tuto lhůtu může zkrátit na 48 hodin v případě, kdy zaměstnanec při homeoffice porušuje své povinnosti zvlášť hrubým způsobem či opakovaně.

Současně by bylo možné homeoffice zaměstnanci jednostranně ve vymezených případech na nezbytně nutnou dobu nařídit. Jedná se především o situace, kdy z vážných provozních důvodů nebo opatřeních nařízených orgánem veřejné moci není možné práci na pracovišti vykonávat.

Součástí návrhu je i právo zaměstnance o homeoffice zažádat. Takové žádosti bude muset zaměstnavatel vyhovět a uvolnit zaměstnance na práci z domova alespoň na půlku pracovního týdne v případě, že se jedná o osoby se zdravotním postižením, těhotné zaměstnankyně a ty, které kojí, dále zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let a zaměstnance, kteří dlouhodobě pečují o osobu se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí.

Novela rovněž upraví náhradu nákladů vzniklých při provádění závislé práce. Tyto náklady nemohou jít na účet zaměstnance a zaměstnavatel je povinen tyto prokazatelné náklady spojené s výkonem práce zaměstnanci hradit. Jedná se především o zvýšenou spotřebu elektřiny, topení, internetu a nebo také náklady za opotřebení vlastního nábytku (židle, stůl) nebo zařízení (monitor, klávesnice, počítač). Sjednat pro to lze buď paušální částku pro všechny zaměstnance a nebo zvolit individuální přístup .

Závěrem lze říct, že konečné znění novely může být ještě odlišné, ale již nyní je jasné, že tyto změny jsou vítanou novinkou pro úpravu pracovněprávních vztahů. Novela by mohla vstoupit v účinnost dne 1. 7. 2021.