Nová doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

6.10.2022

Nová doporučující tabulka pro stanovení výše výživného

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou doporučující tabulku s orientační výší výživného. Vliv na jeho výši bude mít nejen věk vyživovaného dítěte a počet vyživovaných dětí, ale například i rozsah osobní péče o dítě každého z rodičů. Společně s novou tabulkou spustilo Ministerstvo spravedlnosti web www.vyzivne.justice.cz, který by měl veřejnosti odpovědět na nejčastější otázky týkající se této problematiky. Rodiče si zde také mohou výživné orientačně vypočítat. Rovněž se zde dozví veškeré informace týkající se soudního řízení o výživném či kde mohou sehnat potřebnou pomoc.

Minulý rok provedená analýza doporučující tabulky s orientační výší výživného z roku 2010, poukázala na to, že tabulka vůbec neodpovídá soudní praxi, a proto bylo nutné provést její aktualizaci. Mezi zásadní novinky patří například snížení počtu věkových kategorií vyživovaných dětí, které tabulka rozlišuje. Z původních pěti jsou nyní rozlišovány pouze čtyři věkové kategorie, a to kategorie dětí do pěti let, kategorie od šesti do deseti let, kategorie od jedenácti do patnácti let a poslední kategorie týkající se dětí starších šestnácti let. Další změnou, kterou nová tabulka přináší, je snížení podílu výživného na čistém příjmu rodiče a stanovení tzv. kontrolní částky, která zajišťuje, aby rodiči i po zaplacení výživného určitá část peněz zůstala. Nově tabulka zohledňuje i čtyři vyživované děti namísto původních nejvýše tří. Částka, kterou bude rodič povinen na vyživované dítě platit může s ohledem na věk a počet vyživovaných dětí činit 8 až 20 % jeho čistého příjmu.

Ačkoliv se již dříve objevovaly návrhy, které požadovaly, aby problematiku výše výživného neupravovala pouze doporučující tabulka, ale obecně závazná vyhláška, Ministerstvo spravedlnosti pro takové řešení neshledává důvod zejména s ohledem na potřebu individuálního posouzení jednotlivých případů. Nově vytvořená tabulka je tedy určena spíše veřejnosti, která si tak sama může určit orientační výši výživného a nebude nevstupovat do případných právních sporů se zkreslenou představou.