Příprava nové vyhlášky MŠMT ohledně zápisu do soukromých základních škol

22.3.2022

Příprava nové vyhlášky MŠMT ohledně zápisu do soukromých základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na nové vyhlášce, která by měla ovlivnit podmínky pro zápisy do soukromých základních škol. Vyhláška je momentálně předmětem mezirezortního projednávání a s ohledem na probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojenou problematiku začlenění ukrajinských dětí do systému vzdělávání, je prakticky jisté, že do letošních zápisů nebude přijata a její účinnost, původně plánovaná již právě pro letošní zápisy, bude odložena.

Obsahem vyhlášky by pak mělo být zejména oprávnění soukromých základních škol nařídit osobní účast dítěte při zápisu. S ohledem na aktuálně platnou právní úpravu, se jedná o zcela zásadní změnu. Dle platné právní úpravy je totiž zcela na vůli rodičů, zda se dítě bude zápisu účastnit či nikoliv a škola si v současnou chvíli nemůže účast dítěte vyžádat.

Kromě samotné vyhlášky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje i metodiku, která by dotčeným školám měla pomoci s určením kritérií, jež budou moci při zápisu aplikovat pro výběr budoucích žáků, aniž by následně čelily postihu za diskriminaci ze strany České školní inspekce.

Přesné znění vyhlášky však v současnou chvíli není známo a její obsah může být v průběhu mezirezortního projednávání měněn. Konečné znění se tak dozvíme až v následujících měsících, o jejím obsahu budeme následně podrobněji informovat.