Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

27.7.2022

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023

Dne 28.6.2022 došlo na 24. poradě vedení MŠMT ke schválení kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit ve školním roce 2022/2023 školy a školská zařízení. Jedná se o více než sto stránkovou publikaci, která je dostupná online či ke stažení ve formátu PDF přímo na webových stránkách České školní inspekce.

Tato kritéria byla stanovena na základě koncepce tzv. ideální školy, kterou vytvořila Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky a jednotlivá kritéria jsou formulována tak, aby co nejlépe sloužila pro potřeby vnějšího hodnocení škol a školských zařízení. Předmětem hodnocení jsou pak podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb, a to jak na úrovni školy, tak i na úrovni vzdělávacích programů a vedení pedagogických procesů. Vzhledem k mnohosti těchto zařízení obsahuje tato publikace jednotlivé modifikace koncepce ideální školy pro potřeby konkrétních zařízení. V publikaci tak nalezneme modifikace koncepce „ideální školy“ od mateřské školy počínaje, přes modifikace týkající se základního, všeobecného středního, odborného středního, vyššího odborného vzdělávání, až po vzdělávání v základních uměleckých školách a školních družinách a klubech.

Hodnocená škola či školské zařízení pak může obdržet jeden ze čtyř stupňů hodnocení, který stanovila a schválila Česká školní inspekce. V případě, že škola zcela vyhoví koncepci tzv. ideální školy, obdrží od České školní inspekce hodnocení na úrovni výborné. Hodnocení se pak nadále snižuje a škola může být dále hodnocena následujícími stupni: očekávané, vyžadující zlepšení či nevyhovující.

Pro školní rok 2022/2023 je tedy pro ředitele škol a školských zařízení nutné prostudovat a získat znalosti o koncepci „ideální školy“, se kterou Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy přichází.