Bezpečnější oddlužení od 1.7.2017

11.7.2017

Bezpečnější oddlužení od 1.7.2017

Novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 došlo k mimo jiné k těmto podstatným změnám v zájmu dlužníků, kteří zvažují oddlužení:

  1. Sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení pouze advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou právnickou osobou z rozhodnutí ministerstva, vyjma výjimek uvedených v zákoně. Tím dochází k zamezení situace, kdy insolvenční návrhy sepisovali právně nevzdělané a nekompetentní zprostředkovatelé.
  2. Cena za sepis návrhu bude nově činit 4.000,- Kč bez DPH u jednotlivce, v případě manželů 6.000,- Kč bez DPH. Nově tak nebudou dlužníci za špatně připravené návrh hradit neadekvátní sumy, které často mnohonásobně přesahovaly stanovenou odměnu.
  3. Přezkum pohledávek věřitelů dlužníka je nově svěřen přímo insolvenčnímu správci.