ePrivacy – posílení ochrany v rámci elektronických komunikací

27.2.2018

ePrivacy – posílení ochrany v rámci elektronických komunikací

V rámci ochrany osobních údajů v právu EU, které započalo přijetím nařízení GDPR, je projednáván návrh nového nařízení, které má GDPR doplnit a poskytnout větší ochranu v rámci elektronických komunikacích. Jedná se o návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích.

Podstatou tohoto nařízení je, aby měli lidé možnost odsouhlasit, zda o nich smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Dále pak posílení důvěry a bezpečnosti digitálních služeb.

Novinkou by mělo být například zvýšení ochrany zavedením povinnosti poskytnout u reklamního volání identifikaci volající linky nebo povinné předčíslí a rozšíření možností, jak blokovat nežádoucí čísla. Při marketingových hovorech by tak mělo být snadnější ho identifikovat jako hovor za účelem reklamy či nabídky zboží nebo služeb. Také je věnována pozornost udělování souhlasů s využíváním tzv. „cookies“. V rámci nařízení je upravena i problematika nevyžádaných marketingových sdělení.