Semináře ke GDPR!

31.1.2018

Semináře ke GDPR!

Naše advokátní kancelář pořádá ve spolupráci se společností PRAGOREAL vzdělávání s.r.o. semináře k problematice GDPR.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) vstoupí v účinnost již od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Obsah semináře:

  1. Vysvětlení koncepce ochrany osobních údajů;
  2. Obecný výklad nařízení GDPR a jeho dopady;
  3. Vysvětlení principů ochrany osobních údajů dle GDPR;
  4. Vysvětlení základních práv subjektů zpracování osobních údajů;
  5. Popis povinností správců a zpracovatelů osobních údajů;
  6. Definice pověřence a jeho místo v rámci nové úpravy ochrany osobních údajů;
  7. Možnosti zavedení nařízení GDPR povinnými subjekty;
  8. Shrnutí a praktické příklady řešení některých otázek týkajících se povinností při zpracování osobních údajů;
  9. Diskuse, dotazy účastníků; 

http://www.pragoreal.cz/seminar.php?polozka=65