Návrat předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku

18.12.2017

Návrat předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku

S účinností od 1.1.2018 bude předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na nemovité věci opět vráceno zpět do občanského zákoníku. Toto právo však nebudou mít spoluvlastníci v případě, bude-li podíl převáděn na osobu blízkou (např. manžel, rodiče, děti). I nadále se vlastníci budou moci vzdát tohoto předkupního práva. Dle ustanovení § 1125 OZ se mohou tohoto práva vzdát i pro své právní nástupce, kteří pak rovněž nebudou moci toto právo uplatnit. Vzdání se práva se zapíše do veřejného seznamu, je-li v něm nemovitá věc vedena (např. do katastru nemovitostí). Předkupní právo budou mít ostatní spoluvlastníci i v případě bezúplatného převodu podílu. V takovém případě mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za cenu obvyklou.