Novela stavebního zákona

18.12.2017

Novela stavebního zákona

Od 1.1.2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, která s sebou přinese řadu zásadních změn. Novela přináší změny nejen v územním plánování, ale i v samotném územním a stavebním řízení. Novela, vedle jiných změn, přinesla možnost žádat o společný územní souhlas a souhlas s provedením staveb dle § 96a stavebního zákona u zákonem vyjmenovaných staveb, kam bude patřit například dům pro bydlení splňující stanovené rozměry (stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím). V případě užívání staveb bude možné některé stavby užívat bez oznámení stavebnímu úřadu, zatímco ostatní budou podléhat kolaudačnímu souhlasu či rozhodnutí. Rovněž byl rozšířen okruh staveb, u kterých lze využít zjednodušených postupů – územní souhlas a stavební ohlášení.