Novela zákona o nemocenském pojištění

20.10.2017

Novela zákona o nemocenském pojištění

Od 1. února 2018 vstoupí v účinnost novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší nový institut otcovské poporodní péče, tedy tzv. „otcovské“, jejíž výše činní 70 % denního vyměřovacího základu.

Tento institut dává otcům možnost, aby mohli být doma po narození dítěte či převzetí dítěte do péče, a to po dobu jednoho týdne s tím, že je mu v této době poskytnuta finanční podpora - otcovská. Otec tak má možnost se více zapojit do výchovy dítěte a v útlém věku s ním navázat bližší vztah.

Nárok na tuto dávku má pouze pojištěnec, tedy osoba, která je účastníkem nemocenského pojištění, který pečuje o dítě, jehož je otcem (je zapsán jako otec v rodném listě dítěte). Možnost tuto podporu čerpat má pouze, pokud nastoupí na rodičovskou dovolenou do šesti týdnů od narození dítěte. Stejné právo má i muž, pojištěnec, který převzal dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů. Nárok na otcovskou však v tomto případě může uplatnit jen do 7 let věku dítěte, ale musí nastoupit na rodičovskou dovolenou do šesti týdnů od převzetí dítěte do péče.