Nová pravidla agenturního zaměstnávání a posílení ochrany zaměstnanců

7.8.2017

Nová pravidla agenturního zaměstnávání a posílení ochrany zaměstnanců

Dne 29.7.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny zejména v agenturním zaměstnávání a dílčí změny v zákoníku práce a zákoně o inspekci práce:

  1. Nově bude možné postihnout zaměstnavatele, kteří pronajímají pracovní sílu bez povolení ke zprostředkování zaměstnání, a to pokutou v rozmezí 50.000-10.000.000,- Kč v případě právnické osoby, v případě osoby fyzické do 5.000.000,- Kč.
  2. Také bude možné postihnout případy, kdy je zaměstnanec agenturou přidělen na místo, kam byl současně přidělen i jinou agenturou ve stejné době nebo kde je v pracovněprávním vztahu, a to pokutou do výše 1.000.000,- Kč. Stejně budou postihovány agentury, které přiděleným zaměstnancům nezajistí srovnatelné mzdové a pracovní podmínky, jako mají zaměstnanci uživatele.
  3. Rovněž byla novelou posílena ochrana zaměstnanců v oblasti jejich soukromí a osobních práv v případech, kdy zaměstnavatel žádá od zaměstnanců informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce, nebo je podrobuje sledování v rozporu se zákonem.  Inspekce práce může za tyto správní delikty uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.