Advokát naší kanceláře Mgr. Jan Semík byl oceněn v rámci celojustiční soutěže Právník roku 2015 na druhém místě v kategorii Talent roku.

3.2.2016

Advokát naší kanceláře Mgr. Jan Semík byl oceněn v rámci celojustiční soutěže Právník roku 2015 na druhém místě v kategorii Talent roku.

Ocenění, které si převzal Mgr. Jan Semík na galavečeru soutěže konaném v Brně dne 29. 1. 2016, získal za svoji práci s názvem Advokátní mlčenlivost a aspekty bezpečnosti informací.

Práce se věnuje specifickému vztahu institutu advokátní mlčenlivosti a bezpečnosti informací nejen z právního úhlu pohledu. Upozorňuje na rozsah, hodnotu a důvěrnost informací, se kterými se advokáti setkávají. Jejím cílem je především seznámit čtenáře s bezpečnostními hrozbami a nastínit možná opatření na poli ochrany dat. Neméně se věnuje také hodnocení rizik v rámci ochrany informací v advokátních kancelářích společně s úvahou nad možnou inspirací čerstvou normou o kybernetické bezpečnosti.