Distanční výuka v novele školského zákona

27.10.2020

Distanční výuka v novele školského zákona

Z důvodu opětovného nárůstu nakažených COVID-19 byly školy znovu nuceny přejít na distanční výuku, stejně jako tomu bylo na jaře letošního roku. Doposud však tato problematika nebyla promítnuta ve školní právní úpravě. Od 25.8. nabyla účinnosti novela školského zákona, která upravuje distanční výuku na školách, která je nyní realizována. V novele můžeme najít povinnost, účastnit se vyučovacích hodin v rámci distanční výuky. Forma výuky na dálku není v zákoně přesně stanovena. Školy budou muset dle nové právní úpravy přizpůsobit distanční výuku pro každého žáka individuálně. Pokud žák nemá možnost připojit se na vyučovací hodinu prostřednictvím počítače, či jiného zařízení, musí škola zajistit jiný způsob plnění jeho úkolů v rámci školí výuky. Žákovi musí být umožněno převzetí úkolů, např. si jejich převzetí osobně v budově školy nebo se se školou zkontaktuje telefonicky.

Distanční výuka se bude týkat i předškolních dětí. Mateřská škola bude muset přestoupit na distanční výuku v případě, že do ní nebude moci přijít více než polovina dětí, které jsou povinné se této předškolní výuky zúčastnit.

Přínos uvedené novely je tedy zejména v institucionalizaci distanční výuky nejen pro aktuální epidemii koronaviru, ale i pro budoucí jakékoliv jiné krizové situace, které zapříčiní nutnost zavedení distanční školní výuky.