Zásadní změny zákona o obchodních korporací – I.část

10.9.2020

Zásadní změny zákona o obchodních korporací – I.část

Od 1. ledna příštího roku vstoupí v účinnost očekáváná novela zákona o obchodních korporací. Jednou z hlavních změn novela přináší především ve splácení základního kapitálu u tzv. nízkokapitálových společností. Cílem této novely je především snížení administrativní zátěže, která byla doposud spojena se zakládáním kapitálových společností. Dosud právní úprava ukládala u všech kapitálových společností, i tam, kde je minimální vklad společníka 1 Kč zřízení zvláštního účtu v bance, kam se tato minimální částka musela uhradit. Novela zavádí výjimku v případech, kdy výše všech vkladů základního kapitálu nepřesáhnou 20.000 Kč v tom, že je možné tyto vklady splatit v hotovosti přímo do rukou správce vkladu. Správcem vkladu může být notář, případně i jeden ze společníků. Za cíl si tato část novely dává zlevnění a zrychlení procesu zakládání kapitálových společností s nízkým vkladem.

Další změnou bude povinnost právnické osoby jmenované členem statutárního orgánu, zmocnit fyzickou osobu k jejímu zastupování. Zvláštní zmocnění fyzické osoby doposud nebylo dle zákona vyžadováno. Statutární orgán je tvořen osobami, které mohou jednat za právnickou osobu, tedy za společnost. Doposud bylo přípustné tzv. ,,řetězení“, kdy bylo možné, aby právnickou osobu zastupovala ve funkci člena voleného orgánu další právnická osoba a tu další právnická osoba. Novela tedy zakotvuje povinnost právnické osoby, která je zvolena do funkce statutárního orgánu, aby zmocnila jedinou fyzickou osobu, která je podle zákona oprávněna tuto funkci vykonávat. Pokud takto právnická osoba neučiní do 3 měsíců od svého zvolení do funkce statutárního orgánu, nebude možné fyzickou osobu již do obchodního rejstříku zapsat, což by vedlo k zániku funkce právnické osoby jako statutárního orgánu ze zákona.