Konec komplikovaného předkupního práva a další změny v oblasti spoluvlastnictví

2.7.2020

Konec komplikovaného předkupního práva a další změny v oblasti spoluvlastnictví

Dnem 1.7.2020 nabyla účinnosti očekávaná novela občanského zákoníku, v rámci které došlo k některým podstatným změnám oproti předešlému znění občanského zákoníku, zejména pak ve vztahu ke spoluvlastnictví.

Změn doznala konečně úprava předkupního práva spoluvlastníků. Zákonodárce se vrátil k původnímu znění ustanovení § 1124 a 1125 OZ a předkupní právo tak mají nadále jen spoluvlastníci, jejichž spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti či jinak za situace, kdy spoluvlastníci neměli možnost jakkoli ovlivnit svá práva a povinnosti. Došlo tak opět k omezení rozsahu uplatnění předkupního práva.

Změny se dotýkají konečně i vlastníků bytových jednotek, a to nejen zrušením předkupního práva k částem společných nemovitých věcí. Nově je v rámci zákona uvedeno, že na nabyvatele bytové jednotky přecházejí dluhy předešlého vlastníka, které má vůči osobě odpovědné za správu domu, pokud je nový vlastník zjistil nebo zjistit mohl. Bude tedy zásadní zajistit si včas potvrzení ohledně dluhů předešlého vlastníka, jelikož po převodu bytu případné dluhy bude muset hradit nový vlastník.

Další novinkou je možnost správce domu podat k soudu návrh na nařízení prodeje bytové jednotky vlastníka, který i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků. K takovému postupu je však současně nutný souhlas většiny všech vlastníků.

Vlastníkům bytových jednotek navíc vůči osobě odpovědné za správu budovy přibude nová povinnost, a to oznámit stavební úpravy uvnitř svého bytu.