Blíží se zavedení systému lékového záznamu pacienta

22.8.2019

Blíží se zavedení systému lékového záznamu pacienta

V pátek 21. června 2019 v rámci třetího čtení na 30. schůzi Poslanecké sněmovny PČR byl vysloven souhlas s návrhem novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. Mezi nejvýznamnější změny patří zavedení systému vedení lékového záznamu pacienta, jež by měl lékařům a farmaceutům poskytnout přehled o kompletní farmakoterapii daného pacienta tedy zejména přejít k plánované elektronizaci zdravotnictví ve formě zavedení lékového záznamu pacienta a Systém eRecept. Primárním záměrem je uvedení tohoto systému do praxe a umožnění předepisujícím lékařům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta a zajištění tak zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb spočívajících v předepisování a ve výdeji léčivých přípravků. Dále novela zakotvuje rozšíření informační povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci zejména pak povinnost poskytovat údaje o ceně léčivého přípravku, který má stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Poslaneckou sněmovnou schválené znění novely bylo 1. července 2019 postoupeno Senátu k jeho projednání. Účinnost novely je s určitými výjimkami plánovaná na první den druhého měsíce od publikace schváleného zákona ve Sbírce zákonů – za předpokladu hladkého průběhu schvalování ji můžeme očekávat nejdříve od 1. září 2019, spíše však později.