Novela o převodu dluhů dětí na rodiče

28.5.2019

Novela o převodu dluhů dětí na rodiče

Dne 07.05. 2019 byl vládou schválen návrh novely občanského zákoníku o převodu dluhů dětí na rodiče. Podle této novely by měly peněžité dluhy nezletilých přejít již okamžikem vzniku na zákonného zástupce dítěte, případně osobě, do jejíž péče je nezletilý svěřen, nebo na stát. Návrh byl původně odmítnut kvůli možnému zneužívání ze strany nezletilých. Ministerstvo spravedlnosti vyslovilo obavu z toho, že by nezletilý jednal vědomě neodpovědně, protože riziko vždy ponese rodič. K roku 2017 bylo evidováno 5934 s exekucí, odhadem je jich nad 10 000, po novele by tato čísla měla být nulová, otázkou je zda opravdu dochází k výraznému zlepšení situace po přechodu dluhu na zákonného zástupce. Společně s touto novelou je chystána i novela insolvenčního zákoníku, která by mladým lidem umožnila zbavit se do tří let dluhu z dětství.