Zákon o hromadných žalobách se rýsuje

24.4.2019

Zákon o hromadných žalobách se rýsuje

V březnu letošního roku byl k připomínkovému řízení poslán návrh zákona o hromadných žalobách. I přes své zatím kritizované znění by ve finální podobě měl ve smyslu Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů podpořit ochranu spotřebitelů v České republice. Hlavní myšlenkou zákona je především vymožení nároků vzniklých spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů, nároků vzešlých z porušení práva životního prostředí či z pracovněprávních vztahů. Tyto nároky jsou obvykle v takové výši, ve které by žalobce jejich vymáháním prodělal na částce vynaložené na soudní řízení. Zákon by také měl pomoci se soudní administrativou, jelikož by se velký počet žalob mohl sloučit do jediné žaloby. Obě tyto věci favorizují žalobce, ale přináší užitek i žalovanému, kterému se sloučí případné hrazení mnoha možných poplatků za soudní řízení do jednoho.