Novela trestního zákoníku – falšování důkazů

7.3.2019

Novela trestního zákoníku – falšování důkazů

Od 1. února letošního roku vstoupila v účinnost novela trestního zákoníku, která podstatně zasahuje proti různému falšování důkazních prostředků a mimo jiné zavádí trestnost předložení falešného důkazu v řízení před soudem. Za takové protiprávní jednání stanovuje trest odnětí svobody až na dva roky. V tomto směru lze očekávat závažný vliv trestnosti takového jednání na řízení před soudy, když budou muset účastníci řízení již předem dostatečně zvažovat předkládané důkazy, aby v případě shledání nedůvěryhodnosti důkazu soudem nebyli vystaveni riziku trestního stíhání. Význam a vliv samotné novely ukáže však až praxe a budoucí soudní řízení. Trestnost bude posuzována u důkazů předložených ode dne účinnosti novely trestního zákoníku.