Odborná péče v distribuci pojištění

26.2.2019

Odborná péče v distribuci pojištění

Dne 1.12.2018 nabyl účinnosti zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tento zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění. Cílem tohoto zákona je posílit postavení a ochranu slabších smluvních stran, kam se řadí hlavně spotřebitelé.

V rámci zákona je rozšířena informační povinnost zprostředkovatele při prodeji pojištění, a v některých případech je současně stanoven i způsob, jakým mají být informace zákazníkovi prezentovány. Tím by se měla vyvážit informační nerovnost stran. Zákazník by tak měl získat všechny důležité informace, které potřebuje k učinění informovaného rozhodnutí. Současně by neměl být informacemi zahlcen a informacím by měl rozumět. Na základě poskytnutých informací by měl mít současně možnost jednotlivé produkty porovnat i z jiných hledisek, než je pouze z hlediska jejich ceny.

Jistých změn dosáhne i tzv. spojený prodej, tedy prodej, při kterém si současně s jedním produktem zákazník musí koupit produkt jiný. Nově by zákazník měl dostat informaci o tom, zda je možné produkty koupit odděleně, oddělené informace o každém z produktů a rozdíly mezi koupí obou produktů v balíčku a koupí jen jednoho z nich. S těmito informacemi by se zákazník měl být schopen rozhodnout, zda je pro něj výhodnější koupit si produkt samostatně či v balíčku dvou produktů.

Při sjednávání pojištění by nově zprostředkovatel měl zaznamenat požadavky a potřeby klienta ohledně pojištění, a důvody, proč klientovi doporučil konkrétní produkt. Dále jsou stanoveny případy, kdy zákazník musí obdržet radu ohledně produktu.