Chystaná novela zákoníku práce

8.11.2018

Chystaná novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává rozsáhlejší novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti 1.7.2019, v některých částech až 1.1.2020. Tato novela, bude-li přijata, přinese řadu změn.

Změny by se například týkala dovolené, kdy by se nově měla více zohlednit týdenní pracovní doba zaměstnance. Délka dovolené se tak určí dle toho, kolik hodin zaměstnanec odpracoval. Nový koncept je tedy oproti současné úpravě založen na týdenní pracovní době, nikoli na odpracovaných dnech. Dovolená pak bude vyjádřena v hodinách. Dále by možnost převést si nevyčerpanou dovolenou k novému zaměstnavateli již neměla být podmíněna bezprostředností návaznosti pracovních poměrů. I postih zaměstnanců za neomluvenou absenci by měl být upraven a dovolená by se měla krátit pouze v takovém rozsahu, v jakém zaměstnanec práci skutečně zameškal.

Další změnou by měly projít i podmínky dočasného přidělení zaměstnanců, kdy s účinností novely by mělo být možné zaměstnance dočasně přidělit již po 1 měsíci trvání pracovního poměru. V současné době je to možné až po 6 měsících. Rovněž by se měly rozšířit nároky zaměstnance na náhradu nákladů spojených s přidělením zaměstnance. Jisté změny by se dále týkali i přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Úplnou novinkou by měl být institut sdíleného pracovního místa.  V rámci tohoto institutu by minimálně dva zaměstnanci sdíleli jedno pracovní místo, přičemž by si rozvrhovali pracovní dobu tak, aby v souhrnu splnili stanovenou pracovní dobu. Vznik je podmíněn písemnou dohodou s každým zaměstnancem, který by na tomto místě měl pracovat. Na druhou stranu zákon nepočítá s možností, že by se zaměstnanci mohli automaticky zastupovat. Rozvázání dohody o výkonu práce na sdíleném pracovišti by bylo možné i jednostranně s výpovědní lhůtou 15 dnů.

Další změny se týkají například v úpravě doručování a povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání.