Změny minimálních mezd u vyslaných pracovníků v rámci EU

19.9.2018

Změny minimálních mezd u vyslaných pracovníků v rámci EU

Europoslanci a Rada EU nově schválili revizi směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která dle českých zástupců zavádí překážky jednotného trhu EU a znevýhodňuje země střední a východní Evropy.

Obecně je cílem předmětné směrnice především zajištění dodržování stejných pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v členském státě, ve kterém je práce dočasně vykonávána. Na vyslané pracovníky by se tak měla vztahovat stejná pravidla, která jsou stanovená hostitelskou zemí, nebo kolektivními smlouvami nebo rozhodčími nálezy ve vztahu k:

  • maximální délce pracovní doby a minimální době odpočinku,
  • minimální délce dovolené za kalendářní rok,
  • minimální mzdě, včetně odměny za přesčasy,
  • podmínkám poskytování zaměstnanců pro dočasnou práci,
  • ochraně zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci,
  • ochranným opatřením týkajících se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých,
  • rovnému zacházení a zákazu diskriminace.

Hlavní změnou stávajícího stavu je rozšíření okruhu částí mzdy v rámci definice minimální odměny. Kromě samotné mzdy a příplatků, budou do minimální odměny zařazeny navíc také všechny příplatky, které jsou v konkrétním členském státě závazně stanovené. Současně se budou uvedeným řídit také příplatky a cestovní náhrady při dodatečných pracovních cestách nad rámec vyslání.

Dle zásady rovného zacházení musí nově členské státy zaručit vysílaným agenturním zaměstnancům stejné podmínky, jaké mají agenturní zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovněprávní vztah v členském státě, kde práci vykonávají.

Další novinkou bude časové omezení vyslání na 18 měsíců, přičemž standardní doba je 12 měsíců, kterou lze o dalších 6 měsíců prodloužit. Při překročení limitu, se na zaměstnance pohlíží jako na domácího, jehož práva a povinnosti se řídí právem hostitelské země v plném rozsahu (s výjimkou podmínek a formálních náležitostí uzavírání a ukončování pracovní smlouvy, konkurenčních doložek a doplňkových systémů důchodového pojištění). Počítání doby vyslání se vztahuje ke konkrétnímu pracovnímu místu a zakázce. Pokud se tedy na jednom pracovním místě střídá více osob, doba vyslání se může sčítat. Země EU současně musí zveřejnit na národním informačním webu pro vysílané zaměstnance aktuální a přesné informace o složkách odměňování a o všech pracovních podmínkách, týkajících se dlouhodobě vyslaných zaměstnanců.

Nová pravidla by se měla zavést nejpozději od 20. července roku 2020.