Novinky v zákoníku práce od 1.6.2018

19.4.2018

Novinky v zákoníku práce od 1.6.2018

Od 1.6.2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti se zavedením této dávky dojde i ke změně zákoníku práce.

Dávka náleží pojištěnci, tedy zaměstnanci i OSVČ, pokud dlouhodobě poskytuje ošetřovatelskou péči (30 dní až 3 měsíce), pokud má k ošetřovanému určitý vztah, který zákon vyžaduje (např. manžel, matka, otec) a stav ošetřovaného si vyžádal hospitalizaci minimálně 7 dní.

Pokud je poskytováno zaměstnanci dlouhodobé ošetřovné, nebude mu vyplácena náhrada mzdy v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Dále je v zákoníku práce stanoveno, že souhlas s nástupem na dlouhodobé ošetřování může zaměstnavatel odmítnout jen z vážných provozních důvodů, což v případě sporu musí zaměstnavatel prokázat.

Zaměstnanci je zaručen návrat na původní pracovní místo a pracoviště, pokud nebylo místo zrušeno či práce odpadla, v těchto případech je zaměstnanec zařazen dle pracovní smlouvy. V době poskytování ošetřování platí zákaz výpovědi z pracovního poměru, protože dlouhodobé ošetřování je nově řazeno do ochranné doby. Pro účely dovolené se pak doba poskytování ošetřování posuzuje jako výkon práce. Již nastoupená dovolená se pak přerušuje, pokud nebyla zaměstnanci udělena na základě jeho žádosti proto, aby mohl poskytovat dlouhodobou péči.