Návrhy změn v osobním bankrotu

5.4.2018

Návrhy změn v osobním bankrotu

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh novely insolvenčního zákona, který by měl zrušit dosavadní hranici pro vstup do oddlužení. V současné době není dle § 395 odst. 1) insolvenčního zákona možné schválit návrh na oddlužení, pokud pohledávky nezajištěných věřitelů nebudou uspokojeny alespoň ve výši 30 %. Tato podmínka však v navrhované novele již není obsažena, pokud se nejedná o dlužníka, jehož pohledávky v souhrnu překročí stanovenou hranici. Pro osoby silně zadlužené by proto podmínka 30 % zůstala zachována. Zrušením hranice by mělo být umožněno více dlužníkům dosáhnout povolení oddlužení. Změněny by v důsledku toho měly být i podmínky, za kterých bude oddlužení splněno a stanovení lhůt, kdy lze opětovně žádat o oddlužení.