V oblasti nemovitostí nabízíme kompletní právní servis při prodeji či koupi nemovitostí včetně advokátní úschovy peněz a listin, při výstavbě nových či rekonstrukci existujících objektů, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, sepisování nájemních smluv a řešení problematických nájemních vztahů. Našimi klienty jsou i početná společenství vlastníků jednotek. Dle požadavků klienta připravíme také smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka, či zřídíme právo stavby.